VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 04/2021/TT-BTC:

Quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày 15/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 04/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM