VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 29/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo giáo dục phổ thông

Thông tư số 27/2021/TT-BTC:

Thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Thông tư số 28/2021/TT-BTC:

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính

Thông tư số 25/2021/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam

Thông tư số 24/2021/TT-BTC:

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Thông tư số 22/2021/TT-BTC:

Quy định thành lập Hội đồng giám sát xổ số

Thông tư số 15/2021/TT-BTC:

Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Quyết định số 424/QĐ-BTC:

Quy chế thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

Ngày 26/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 424/2021/QĐ-BTC quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thông tư số 19/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư số 21/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ thông tư quy định một số nội dung về trang phục, giấy chứng minh hải quan

Thông tư số 18/2021/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Thông tư số 13/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thông tư số 14/2021/TT-BTC:

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Thông tư số 16/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Thông tư số 12/2021/TT-BTC:

Mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Thông tư số 11/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Thông tư số 05/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định mức thu điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Ngày 20/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Thông tư số 03/2021/TT-BTC:

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư số 04/2021/TT-BTC:

Quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 111/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 07/2021/TT-BTC:

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Việt Nam và Liên minh châu Âu

Quyết định số 27/QĐ-TCTC:

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính

Nghị định số 156/2020/NĐ-CP:

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quyết định số 2138/QĐ-BTC:

Danh mục linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở được miễn thuế

Quyết định số 01/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Thông tư số 112/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Ngày 28/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.