VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Tháng 4/2021: Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước

Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch những tháng đầu năm tăng mạnh

Sản xuất công nghiệp tháng 4/2021 tiếp tục tăng

Số liệu chi ngân sách nhà nước quý I/2021

Số liệu đầu tư phát triển quý I/2021

Số liệu hoạt động đầu tư phát triển tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Số liệu thu ngân sách nhà nước quý I/2021

Số liệu hoạt động doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2021 giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước nhưng có vốn đăng ký tăng 27,5%.

Số liệu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý I/2021

Số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ quý I/2021

Chỉ số giá tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và USD tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu về đầu tư tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Số liệu thu, chi ngân sách Nhà nước

Số liệu đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2021

Số liệu hoạt động đầu tư tháng 1/2021

Hoạt động đầu tư trong tháng 01/2021 tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2020.

Số liệu giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ

Số liệu hoạt động dịch vụ quý IV và năm 2020

Số liệu hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán quý IV và cả năm 2020

Số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ quý IV và cả năm 2020

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, USD tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Số liệu đầu tư tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020

11 tháng năm 2020, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

Số liệu đầu tư tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10/2020 ước tính đạt 52 nghìn tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch năm và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước.