VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại

Đại diện hai bên KBNN và Techcombank ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại

Đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ký kết phối hợp thu với 9 ngân hàng thương mại (NHTM). Việc phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) đã đem lại nhiều lợi ích cho các bên, đặc biệt tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần vào kết quả cải cách thủ tục hành chính nổi bật chung của ngành Tài chính.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận chủ động giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang triển khai lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020

Thực hiện Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM, từ cuối tháng 6/2020, KBNN đã phối hợp với 4 NHTM cổ phần: NHTM Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB), NHTM Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng  (VPBank), NHTM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và NHTM Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) mở tài khoản chuyên thu của KBNN, phối hợp thu NSNN và TTSPĐT giữa KBNN và ngân hàng.

Trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết, KBNN và 4 NHTM cổ phần đã thống nhất về lộ trình, phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ đảm bảo cho việc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử được an toàn, bảo mật, nhanh chóng và chính xác. Các bên đã tích cực phối hợp triển khai mở rộng từng bước công tác phối thu NSNN và TTSPĐT giữa KBNN với ngân hàng. Kết quả bước đầu cho thấy, việc tổ chức phối hợp thu NSNN và TTSPĐT với các NHTM cổ phần theo đúng lộ trình, mục tiêu, yêu cầu đặt ra, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho các bên.

Tính đến hết tháng 4/2021, việc mở tài khoản chuyên thu của KBNN và triển khai phối hợp thu NSNN, TTSPĐT giữa KBNN với VPBank được thực hiện tại 31 đơn vị KBNN thuộc 8 tỉnh, thành phố; với SHB là 32 đơn vị KBNN thuộc 6 tỉnh, thành phố; với Techcombank là tại KBNN Hà Nội và 7 đơn vị KBNN trực thuộc; với SeABank là 3 đơn vị KBNN tại 3 tỉnh, thành phố. 

“Đây là bước chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường kinh doanh trong hoạt động, đổi mới phương thức phục vụ của KBNN khi lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Nhờ thực hiện phối hợp thu với các hệ thống NHTM cổ phần, đến hết năm 2020, tỷ trọng thu bằng tiền mặt qua KBNN đã giảm, chỉ còn 0,55% so với tổng số thu ngân quỹ nhà nước”, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ KBNN Lưu Hoàng cho biết.

Để đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, tạo thêm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, căn cứ kết quả triển khai mở rộng giai đoạn 1, KBNN đã có kế hoạch tiếp tục mở rộng phối hợp thu tới tất cả các NHTM đáp ứng đủ điều kiện. Trước mắt, KBNN thống nhất với 4 NHTM cổ phần gồm SHB, VPBank, Techcombank, SeAbank triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN và TTSPĐT trên toàn hệ thống từ tháng 5/2021. 

Tính đến hết tháng 4/2021, việc mở tài khoản chuyên thu của KBNN và triển khai phối hợp thu NSNN, TTSPĐT giữa KBNN với VPBank được thực hiện tại 31 đơn vị KBNN thuộc 8 tỉnh, thành phố; với SHB là 32 đơn vị KBNN thuộc 6 tỉnh, thành phố; với Techcombank là tại KBNN Hà Nội và 7 đơn vị KBNN trực thuộc; với SeABank là 3 đơn vị KBNN tại 3 tỉnh, thành phố. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM